Høyre og Midtpunkt Eigerøy

Midtpunkt Høyre
Alle de politiske partiene i Eigersund er spurt om deres syn på Midtpunkt Eigerøy. Særlig fokus har vi hatt på nei-vedtaket til overdragelse av arealer som ble nedstemt i formannskap og kommunestyre i mars. I dag er det gruppeleder Arne Stapnes i Høyre som prøver å formidle saken fra deres ståsted.

Vedtaket som ble gjort i Formannskap og Kommunestyre nå i mars lød:
”Som et bærende prinsipp skal ikke Eigersund kommune overdra regulerte boligarealer til lag, organisasjoner eller foreninger vederlagsfritt.”   

Det var det som var sakens kjerne, og det var dette prinsippet Rådmannen ønsket å avklare. Høyre forholdt seg til innholdet i saken, og har på ingen måte sagt verken ja eller nei til Midtpunkt Eigerøy. Tvert imot poengterte undertegnede både i Formannskap og Kommunestyre at vedtaket som ble gjort i denne saken ikke måtte sette noen stopper for Eigers planer med Midtpunkt Eigerøy.

Høyre ville ikke stemme for Senterpartiets forslag (”Eigersund kommune og Eiger FK går i forhandling med sikte på å komme frem til enighet om en pris for boligarealene.”) fordi:

1: Det var ikke tema i saken – og Eiger har heller ikke søkt om å kjøpe areal.
2: Rådmannen har fullmakt til å selge arealer til kjøpere når som helst, og det er ikke nødvendig med et nytt eget vedtak i så måte.

 

Selv om kommunen tidligere har avhendet areal/bygninger til idrettslag som f.eks da Turnforeningen overtok bygningen i Strandgaten, mener Høyre at dette ikke kan sammenlignes.  Saken denne gang gjaldt regulerte boligarealer – og det har det ikke vært noen eksempler på tidligere.  Det har vært tilfeller knyttet til idrettsanlegg som klubber for egen regning har oppgradert betydelig, eksempelvis Turnhallen og fotballbaner.  Dersom Eiger hadde spurt om å få overta Eigerøybanen for å ruste den opp, ville dette vært en helt annen problemstilling som Høyre nok i utgangspunktet ville sett positivt på.

 

Arne Stapnes og Høyre anser Midtpunkt Eigerøy som et Eiger-prosjekt.  Så langt har kommunen mottatt en planskisse over prosjektet, og det må gjøres en del reguleringsendringer for at det skal kunne bli realisert.  Prosjektet inneholder mange elementer som kan være interessante for kommunen, men det er et prosjekt som Eiger må ha styringen på.   Prosjektet har på ingen måte kommet så langt i den kommunale saksbehandlingen at politikerne skal ta stilling til dette, verken som helhet eller i forhold til deler av prosjektet.

De elementene i prosjektet som kan være mest relevante for Eigersund Kommune å ta stilling til, er i første rekke knyttet til gang og sykkelstien fra Leidlandshagen, samt veien fra skolen til Hålå.  Kommunen og politikerne må se et behov for de oppgraderinger som ligger i prosjektet.  Deretter må man ta stiling til om man ønsker å opparbeide dette selv, eller betale noen andre for å gjøre det (eksempelvis Eiger).  

Vi fikk likevel lyst å spør Arne om noe i tillegg:

«Bak prinsippbrillene – hadde det ikke vært fint for Høyre å bidra til at»:

1: En trygg vei fra Eigerøy Skole til Leidlandshagen kostnadsfritt

2: Unge på vei inn i boligmarkedet får mulighet til å kjøpe seg en bolig som man har mulighet til å finansiere

3: Kommunen får et frisklivssenter som alle kommuner etter hvert er pålagt å ha – uten at det koster kommunen en krone.

4: Barnehagedekningen ble god nok og man får den første idrettsbarnehagen i kommunen i en tid der viktigheten av aktivitet er viktigere enn noensinne. Attpåtil strategisk plassert i nærhet eller på vei til der arbeidsplassene i kommunen er.

For å svare konkret men generelt på spørsmålene dine til slutt, så er det klart at alle disse punktene er noe vi svært gjerne er med å bidra til.  Vi synes likevel ikke det er riktig å bidra gjennom å overdra arealer vederlagsfritt.  

Sier altså Høyre ved gruppeleder Arne Stapnes.

 

  • Opprettet .
  • Treff: 1322

Eiger FK

  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Daglig Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Sportslig leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss

Utviklet av Trønder Data - Alle rettigheter reservert 2019 © Eiger Fotball Klubb - Logg inn