Midtpunkt Eigerøy fortsetter...

Krf Midtpunkt web
Eiger fortsetter arbeidet med Midtpunkt Eigerøy selv om det politiske flertallet i byen så langt ikke har fått øynene opp for hva dette kan berike kommunen med. Eiger møtte motbør også da dagens anlegg skulle realiseres, så klubben er ikke ukjent med å kjempe for medlemmenes og befolkningens beste.

En skal i dag trolig lete lenge etter en politiker som IKKE syns at dagens Hålå med alle dens fasiliteter har vært en berikelse for hele kommunen. Når Eiger nå ønsker å bygge fremtidens Hålå er man på mange måter tilbake til tafattheten man også så råde hos enkelte politikere tidlig på 80-tallet. I dag er det flere partier som så langt har sett utfordringer før muligheter. Her har bl.a. Krf fremstått som løsningsorienterte. I formannskapet den 6 mars foreslo Jon Aarsland (KrF) følgende vedtak:
”Eigersund kommune ønsker å overføre boligareal vederlagsfritt til Eiger FK, men før
vedtak om dette kan gjøres må lovligheten av dette utredes. Saken sendes derfor tilbake
til administrasjonen for utredning av dette.

Det forutsettes også at omsøkt areal blir omregulert til boligareal som vist i skissen Eiger
FK har lagt fram, før dette kan overføres til Eiger FK.”

 

Da saken kom opp i kommunestyret ble rådmannens innstilling; som et bærende prinsipp skal ikke Eigersund kommune overdra regulerte boligarealer til lag, organisasjoner eller foreninger vederlagsfritt, vedtatt med 22 mot 9 stemmer. De 9 stemmene kom fra Krf, Sp og SV.

Vi har tatt en “prat” med Jon Aarsland (bildet under) som er både formannskaps- og kommunestyremedlem for Krf.

Jon Aarsland


Hva er det som gjør at Krf her ser muligheter de fleste andre partier ikke ser? Har f.eks "de andre" sjekket allerede på forhånd at dette ikke er eller kan gjøres lovlig, eller er det bare et prinsipp som Eigersund kommune etterlever?

KrF mener at initiativet fra Eiger er veldig bra. Det kommer fram av et lokalt initiativ med utgangspunkt i det lokale frivillige arbeidet. I saksutredningen og noen momenter som AP og H drar fram, sies det at det er kommersielle interesser som ligger til grunn. For oss er ikke det noe argument i mot. En måte skal det finansieres på og da må en kunne ha overskudd for å kunne realisere andre planer. Vi mener at det er oppfinnsomt og løsningsorientert å be om dette tomtearealet. Som kommune får vi ordnet på en vei vi absolutt burde ha fikset på selv, men ikke klarer finansiere. Så har vi andre planer som sier at vi skal utvikle og bygge mer på Eigerøy, der har vi plass på skolen. Skal vi ta de planer på alvor må vi legge opp til å bygge her.

Videre så retter Eigers prosjekt seg mot ungdomsboliger. Vi vet at mange har problemer med å komme inn på boligmarkedet og Eiger legger opp til at boligene skal ha en overkommelig pris.

Dette med folkehelse er og viktig for oss i Krf så er vi ikke så redde for å gi til andre frivillige lag og foreninger. Her er det ikke gjeld vi må slette, men får et helt nytt anlegg for hele kommunen. Vi har og gitt fra oss eiendom tidligere, som Turnhallen, Marka  og sikkert flere andre. I Midtpunkt Eigerøy prosjektet ligger det ubrukte tomter som sikkert vil bli liggende i mange år, men som Eiger vil realisere. Vi tror at lovligheten kan ivaretas når vi gir til en frivillig organisasjon. Ingen har sagt til oss noe annet, men formuleringen i en avtale har vi ikke sett på.


Med din kjennskap til Midtpunkt Eigerøy planene - hva er det kommunen får tilført hvis det realiseres, som man ikke allerede har? Trenger Eigersund kommune dette prosjektet eller er det bare ville tanker fra en klubb uten bakkekontakt?


Det er klart at noe av prosjektet kan virke noe oppblåst, og vi har ikke sagt ja til alle planer slik de foreligger. Men Eiger må få komme i gang.

Vi i Krf håper at vi får saken tilbake, med andre forslag til løsninger. Initiativet er for godt til at det blir liggende på grunn av manglende politisk vilje . Men som kommune trenger vi ikke to fotballhaller, og vi mener at en fotballhall på Lagård må være nok. Men kommunestyret gjorde et vedtak før jul der vi avviste Eigers sitt initiativ om å bygge ny barnehage. Det viser seg å være basert på feil prognoser. Vi trenger en ny barnehage, og her bør absolutt Eiger være aktuell. Eiger skisserer og en løsning både for veien og sykkelsti til Leidland. Det trengs begge deler.


Oppfatter du (dere) da dette prosjektet som et EIGERprosjekt eller føler dere dette kan komme hele kommunen til gode?


Vi mener at prosjektet selvfølgelig kan komme hele kommunen til gode. Det ligger i hodet på folk at Hålå er langt ute, men sitter vi i bil er det ikke mange minuttene å kjøre. Vi håper og at et slikt senter kan gjøre Eigerøy til et enda mer attraktivt boligområde.


Er det noe du skulle ønske var med i prosjektet som ikke er med slik du kjenner det?


Nei ikke slik jeg kommer på nå.


Tror du Eiger lykkes i sine bestrebelser på å få Midtpunkt Eigerøy “opp å gå”? I så fall, hvilke endringer tror du må til siden man i første omgang ikke har fått kommunen med på å overta arealer?


Hele kommunestyret snakket positivt om prosjektet og ønsker nok at dere skal lykkes. Men hvordan sier ikke noen. Vi vil støtte initiativet når det kommer tilbake. Denne gangen var det et prinsipp om overdragelse av tomter kommunestyret sa nei til. Kan vi finne andre måter der det ikke heter overdra, men at Eiger fikser veien og kommunen betaler med tomter, kan kanskje det være en vei å gå videre. Krf vil gjerne være med i en videre dialog om hvordan vi kan få gang på prosjektet som Eiger kan være meget stolte over.

Les mer om kommunestyrets vedtak her

 

 

 

 

 

  • Opprettet .
  • Treff: 1949

Eiger FK

  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Daglig Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Sportslig leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss

Utviklet av Trønder Data - Alle rettigheter reservert 2019 © Eiger Fotball Klubb - Logg inn