Midtpunkt Eigerøy saken er ferdig!

Gulating lagmannsretts dom som kom i starten av mai ble som kjent anket til Høyesterett. I dag fikk Eigers advokat Per Bergstad beskjeden alle Eiger-medlemmer har ventet på. Saken er avvist av ankeutvalget til Høyesterett. Bergstad fikk dermed rett i sine antakelser da han etter at anken ble kjent uttalte; "Min korte kommentar er at jeg etter å ha lest anken ikke kan se at det er noe ved den som gjør at Høyesterett vil akseptere en ny ankerunde. Saken reiser ingen prinsipielle problemstillinger som har betydning ut over denne saken".

Ankeutvalget til Høyesterett kom den 6 juli til følgende konklusjon:

B E S L U T N I N G :
Globe Group ApS har anket over Gulating lagmannsretts dom 2. mai 2018 i sak nr.17-152012ASD-GULA/AVD2 mot Eiger Fotballklubb.
Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4.

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.
Ankemotparten har krevd 15 400 kroner i sakskostnader for ankeutvalget. Kravet tas til følge.

S L U T N I N G :
Anken tillates ikke fremmet.
I sakskostnader for Høyesterett betaler Globe Group ApS til Eiger Fotballklubb 15 400 – femtentusenfirehundre – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av beslutningen.

Dermed kan man sette et endelig punktum for saken som har versert i ulike rettsinstanser i flere år.

  • Opprettet .
  • Treff: 1556

Eiger FK

  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Daglig Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Sportslig leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss

Utviklet av Trønder Data - Alle rettigheter reservert 2019 © Eiger Fotball Klubb - Logg inn