Eiger FK og aktivitetstilbud i forbindelse med akutt asylmottakEiger FK stiller seg positive, og ønsker å bidra i forhold til at barn og unge asylsøkere ved akuttmottaket på Hovland skal få et aktivitetstilbud. Som en lokal forening er Eiger FK klar over sin rolle som samfunnsaktør i denne utfordrende situasjonen, og ønsker å ta dette samfunnsansvaret, innenfor de rammene klubben har til rådighet.

Når det er sagt, ønsker klubben å være realistiske i forhold til hva klubben kan tilby. Klubben er i stor grad styrt på dugnad og har en begrenset administrativ ressurs. Eiger som klubb må også ha respekt for at klubbens medlemmer har ulikt syn i forhold til hvor mye klubben skal involvere seg i forhold til asylsøkerne som er på Eigerøy i et akutt asylmottak. 

Tilbakemeldingene fra klubbens medlemmer har i stor grad vært positive i forhold til å bidra, men det er også spilt inn kritiske spørsmål til Eiger som klubb i forhold til dette engasjementet klubben har vist.  Det er derfor av stor viktighet at Eiger som klubb legger til rette for at de som ønsker å bidra, får lov til det, samtidig som de som har en annen oppfatning, fremdeles skal føle at klubben tar hensyn til dem og deres meninger, og at de ikke blir marginalisert i egen klubb.

Etter en helhetsvurdering, er dette hva Eiger FK pr.nå ser at de kan bidra med:

 • Hålå idrettsanlegg består av en innendørs idrettshall, to kunstgressbaner og en gressbane.  Det er i stor grad ledig kapasitet her på dagtid, og klubben ønsker å tilby at Aker Solution / Eigersund Kommune kan benytte anlegget til fotballrelaterte aktiviteter.  Nærmere avklaring i forhold til hvilke forventninger begge parter har i et slikt samarbeid, ser vi for oss skjer i et avklaringsmøte mellom Eiger FK og Aker Solution/kommunen. Vil også bare kort minne om at Eiger er en delvis kommersiell aktør som driver fotballfritidsordning og aktivitetsfritidsordning delvis på dagtid, enkelte ukedager.  Dette er et tilbud som må drives videre, men Eiger vil selvfølgelig gå i dialog med Aker/kommunen for å finne gode alternative treningstider/aktivitetstider som ikke kolliderer med allerede eksisterende tilbud. 

 • Eiger FK har mange som har stilt seg bak klubbens ønske om å bidra på ett eller annet vis.  Å hjelpe barn/ungdom med enkelt fotballutstyr, som treningsklær, fotballsko og ellers det en måtte trenge av aktivitetsklær, har vi fått tilbakemelding om at mange av klubbens medlemmer kan bidra med.  Vi ser for oss at en kartlegger behov i forhold til treningstøy når en vet hvem- og hvor mange tilbudet er aktuelt for, og så går klubben ut blant klubbens medlemmer med en "ønskeliste" over hva som er behovet. Vi vet at mange medlemmer vil bidra fra egen garderobe og gi av det de har!

 • Mange av klubbens medlemmer ønsker også å bidra på andre måter.  Mange ønsker enkelt og greit å være medmennesker.  Kanskje kan klubben legge til rette for en møteplass i kafeen i Hålå en kveld av og til, der asylsøkere og øybuer møtes, og der det blir servert litt kaffi og kaker, gjerne med litt underholdning/lett opplegg rundt?

 • På sikt kan vi kanskje lage noen små turneringer, der de ungene som allerede spiller fotball i Eiger kan melde seg på, og så blander vi lag og spiller fra Eiger og fra asylmottaket for en uhøytidelig turnering - forhåpentligvis med foreldre fra både Eigerspillere og foreldre til asylbarn/ungdom heiende på siden?

 • Eiger vil selvfølgelig stille til rådighet det utstyret som måtte trenges for å få til gode aktivitetsstunder i Hålå for asylbarna/ungdommen!

 

Dette er noe av det vi kan tilby og som vi kan få til.  Som sagt, så er det viktig for Eiger som klubb at vi presenterer et tilbud som ikke går på bekostning av allerede eksisterende tilbud, og som ikke ekskluderer noen av Eiger sine medlemmer fra å delta i klubbens aktiviteter.  Vi ønsker ikke en situasjon der noen av klubbens medlemmer holder hjemme sine barn fra trening og aktiviteter i Hålå fordi foreldre/foresatte er redde/skeptiske for hva som møter dem på trening i Hålå.  Eiger FK ønsker derfor å presisere at en vil ha en rolig tilnærming til dette i fra starten. Klubben kommer i utgangspunktet derfor ikke til å åpne for at asylsøker skal inngå som en del av de eksisterende aktivitetene som foregår på kveldstid - i første omgang.  Eiger mener en mer rolig tilnærming, der klubben etter hvert arrangerer og legger til rette for frivillige, "flerkulturelle" turneringer med blanda lag og spillere fra Eigerøy, Syria, Afghanistan osv, er den tilnærmingen klubben ønsker å ta.  Dette, i tillegg til å bruke kafeen som en frivillig møteplass mellom asylsøkere og Øybuer, har vi også tro på kan være en fornuftig start og tilnærming fra klubbens side. Så kan en eventuelt utvikle tilbudet på sikt

Eiger FK ønsker å bidra i forhold til asylsøkerne! Eiger FK ønsker å legge til rette for at de av klubbens medlemmer som ønsker å være medmennesker og som ønsker å hjelpe asylsøkerne, skal få lov til det!  Eiger FK ønsker å legge til rette for at Hålå skal bli en møteplass der raushet, toleranse, medmenneskelighet og integrering skal foregå! Samtidig er det viktig for Eiger FK som klubb at de i klubben som har et annet syn i forhold til asylsøkere, fortsatt skal kjenne seg hjemme i klubben.  Derav er det overstående tilbudet slik sett et kompromiss slik at Eiger FK fortsatt skal være en klubb for alle. 

 

For Eiger FK                                                                                                                                    

 

Svein Andreassen                                                                                                         Kjell Garpestad

Initiativtaker.                                                                                                                  Styreleder, Eiger FK.     
 • Opprettet .
 • Treff: 1137

Eiger FK

 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 • Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 • Daglig Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 • Sportslig leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss

Utviklet av Trønder Data - Alle rettigheter reservert 2019 © Eiger Fotball Klubb - Logg inn