Marit Andreassen nytt æresmedlem i Eiger

Eiger har fått sitt første kvinnelige æresmedlem. Den særdeles fortjente utnevnelsen av Marit Andreassen kom på kveldens årsmøte som gikk av stabelen i Eigerhuset - med snaue 20 fremmøtte. Marits cv i Eiger omfatter både en 16 år lang karriere på damelaget, men også over 25 år i en rekke verv og oppgaver - helt frem til dags dato. Mer om Marit blir det i neste Eigerposten.

Også Rune Zakariassen ble heder og ære til del, selv om han grunnet jobb ikke kunne delta på årets årsmøte. Rune fikk klubbens sølvnål etter en lang og innholdsrik karriere både på og utenfor banen. Også Runes bravader kan man lese mer om i neste utgave av Eigerposten.

Sølvmerke

Årsmøtet ble som vanlig stødig ledet av Pete Seglem og det hele var gjort på i underkant av 90 minutter. Da hadde man gått gjennom hele årsmøtepapirene, delt ut utmerkelser og gjort vedtak som sier at både Dalane Energi-banen og Bøgh Hafsø banen vil få bedre belysning i løpet av 2021. Styret fikk skryt for stort og viktig fokus på økonomien og på tross av store utfordringer grunnet korona, kom Eiger tålig greit gjennom det trasige fotballåret 2020.

Pete Seglem og Therese Skaara Helgesen mars 2021

Nytt styre ble også valgt og følgende skal lede klubbens arbeid det neste året;

▪ Leder: Anders Midbrød, 1 år – ikke på valg
▪ Styremedlem: Roger Erlandsen, 2 år – valgt av årsmøtet
▪ Styremedlem: Lillian Simons, 2 år – valgt av årsmøtet
▪ Styremedlem: Therese Skaara Helgesen, 1 år – valgt av årsmøtet
▪ Styremedlem: Kirsti Elin Løyning, 2 år – valgt av årsmøtet
▪ Styremedlem: Atle Tingbø, 1 år – ikke på valg
▪ Styremedlem: Svein Andreassen, 1 år – ikke på valg
▪ 1. Varamedlem: Harald Leidland, 1 år – valgt av årsmøtet
▪ 2. Varamedlem: Bengt Nevland, 1 år – valgt av årsmøtet

Nytt styre 2021

Deler av det nye styret. Bak f.v Anders Midbrød, Atle Tingbø og Svein Andreassen. Foran f.v Therese Skaara Helgesen og Lillian Simons


Kontrollkomite
▪ Leder: Thorbjørn Brandsberg, 1 år – ikke på valg
▪ Medlem: Odd Rune Olsen, 2 år – valgt av årsmøtet
▪ Varamedlem: Toralf Torgersen, 1 år – valgt av årsmøtet

 • Opprettet .
 • Treff: 363

Eiger FK 60 år!

Dagen i dag regnes som Eigers stiftelsesdato og i år er det 60 år siden en god gjeng samlet seg i herredshuset og dannet Idrettslaget Eiger. Folkene kom i all hovedsak fra Eigersund herred som var området som omkranset bykommunen.
Navnet EIGER ble valgt da dette var de fem første bokstavene i herredskommunen.
Per Elin Helland (formann), Johannes Egge (viseformann), Ole Leidland (kasserer), Alf Rodvelt (sekretær), Arnt Svanes (styremedlem), Sigurd Veshovda (varamedlem) og Edmund Leidland (varamedlem) utgjorde det første styret.

De første 20 årene av klubbens eksistens kan på mange måter oppsummeres med to setninger:
- kampen for tilværelsen
- et sted å høre til
Kampen for tilværelsen dreide seg i stor grad om å skaffe seg inntekter til å holde klubben i gang, kjøpe nødvendig utstyr som drakter og til generell klubbdrift. Pågangsmotet og kreativiteten var stor - oppslutningen om de ulike tiltakene likeså.
Om man var leder, spiller eller hadde andre tunge verv betydde ingenting. Alle var med å dro lasset.
Et sted å høre til dreide seg selvsagt om å få seg en fast lokasjon, gjerne et klubbhus. Møter og arrangementer ble avholdt en rekke steder i kommunen, men savnet etter noe eget var i fokus hele tiden.

Eiger 1964 Årsmøte i Herredshuset

Eiger levde en omflakkende tilværelse frem til Eigerhuset stod klar. Bildet her er fra årsmøtet i herredshuset i 1964.


Sportslig var målet å komme seg opp til nivå 4 for a-lagets del i fokus i hele denne perioden. I 1977 lyktes man endelig med dette og opprykket gav hele klubben et løft man dro nytte av på flere felt i årene som fulgte.
Etter mange år med fotball for gutter og menn, tok man også i 1978 endelig med damene inn i varmen.
Med nyvunnet selvtillit etter sportslig suksess turde man i større grad å påta seg større arrangementer og da klubben lykkes med å være arrangør for 17 mai feiringen i 1979 ble pågangsmotet ytterligere forsterket.
Kommunen var sant å si ikke like mye på tilbudssiden som man opplever i dag. Man måtte ta saken i egne hender og det gjorde etter hvert klubben til gangs.

Boring juni 1980

"Boregjengen" da Hålå-området ble påbegynt i juni 1980. Fremst Sveinung Myklebust som var med på det meste av prosjekter fra 1980 til 2000. (ja, lenger enn det også)

1987 uke49 klar for bygging

Eiger klar til å sette i gang med bygging av den første banen i Hålå - i dag kjent som Dalane Energi-banen. F.v Sveinung Myklebust, Pete Seglem, (daværende ordfører) Jostein Sirevåg og kommunegartner og en viktig støttespiller Kåre Stangeland. Bildet lånt fra Dalane Tidendes arkiv.

80-tallet blir nok først og fremst forbundet med stadige utbygginger med ferdigstillelsen av Eigerhuset som et naturlig høydepunkt. Det ble åpnet 30. november 1984.
Man klarte likevel å ha flere tanker i hodet samtidig og klubbens 5-årsplan som ble lansert halvveis i tiåret sa blant annet noe om klubbens sportslige ambisjoner. De sa at a-lag herre skulle rykke opp til nivå 3 (dagens 2.divisjon) noe imidlertid ikke alle hadde tro på. En herværende avis nærmest latterliggjorde visjonene. I september 1989 var det likevel et faktum - a-laget var klar for nivå 3 fra og med 1990 sesongen, helt i tråd med planene som var lagt.

1996 a lag

A-laget 1996

2000 damelag

Damelaget 2000

90-tallet står den dag i dag igjen som tiåret med størst sportslige fremganger. 2. plass på nivå 3 i 1996 var en stor prestasjon og har virkelig vært noe å strekke seg etter for alle a-lag klubben har stilt med etter den tid. Damene fulgte opp i 2000 med 5. plass i 1.divisjon (nivå 2) som er tidenes beste prestasjon på damesiden.
Ellers i dette tiåret kom blant annet distrikets første kunstgressbane og Dalane Turneringen så dagens lys for første gang.

a lag dugnad

a lag dugnad2

Om man spilte på a-laget bidro man på lik linje med andre, her represenert med spillere fra "Tveit-generasjonen" på 90-tallet.

Etter å ha vært et relativt stabilt nivå 4 lag i perioden mellom 1987 og 2005 (med unntak av de svært gode årene på nivå 3) ble Eiger oftere å se på nivå 5 fra andre halvdel av 2000-tallet. Med noen få unntak er det på det nivået a-laget har befunnet seg siden. Det skal dog sies at spissing og reduksjon i antall lag har gjort at Eiger anno 2021 trolig har en minst like sterk posisjon i det norske divisjons-hierarkiet nå som på slutten av 80-tallet.
På anleggs- og dugnadssiden har Eiger hatt tilhold på øverste nivå siden 80-tallet. Både på 2000- og 2010 tallet er anlegget ytterligere oppgradert med fasiliteter det egentlig ikke skulle gått an for en klubb av Eigers størrelse å være eier av.
20 mars 2011 endret klubben navn fra Idrettslaget Eiger til Eiger FK.
Norrøn-hallen - klubbens nye storstue med innendørs 9`er bane er siste tilvekst på et anlegg uten sidestykke og ble offisielt åpnet i januar 2020.

Norrøn hallen

Vi skulle feiret og markert 60 år i disse dager. En seiglivet pandemi har imidlertid satt mye på vent, både i fjor og så langt dette året.
Vi håper imidlertid å få til noe likevel, i løpet av året. Det er god grunn til å feire 60 år, ja god grunn til å feire oss selv og alle som i årenes løp har bidratt til det klubben er den dag i dag! Det er ikke få!

Litt fakta om klubben ellers finner du her

 • Opprettet .
 • Treff: 514

Årsmøte for 2020

 Sakliste og saksdokumenter til årsmøte for 2020
Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2021.

Til: Medlemmer i Eiger Fotballklubb
Sted: Hålå
Dato og tidspunkt: Onsdag 24. mars 2021, 18:00

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge møtedirigent
3. Velge protokollfører
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten
7. Godkjenne forretningsordenen
8. Behandle styrets årsberetning inkl. styrets økonomiske beretning, samt årsberetninger fra de ulike avdelinger/utvalg/lag.
9. Behandle klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker
Sak 10.1 – Investeringsbeslutning: Nye flomlys på Bøgh Hafsø og Dalane Energi banene
Sak 10.2 – Utdeling av klubbens Sølvmerke og Gullmerke
11. Fastsette medlemskontingent for 2021
12. Vedta klubbens budsjett for 2021 og langtidsbudsjett for perioden 2022 til 2026
13. Behandle klubbens organisasjonsplan
14. Valg
1. Styret: 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
2. Kontrollkomite: 1 medlem og 1 varamedlem
3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
4. Valgkomite: Leder for Valgkomiteen, 2 medlemmer og 1 varamedlem
15. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap.

 

 

Vel møtt!
Styret i Eiger FK


Tilleggsinformasjon til sakslisten

Sak 8 – Behandle styrets årsberetning inkl. styrets økonomiske beretning, samt årsberetninger fra de ulike avdelinger/utvalg/lag
Årsberetninger fra styret og de øvrige avdelinger/utvalg/lag blir lagt frem og behandlet på årsmøtet.

 

Sak 9 – Behandle klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
Årsregnskapet for 2020 blir lagt frem og presentert på årsmøtet. Medlemmer som ønsker å få regnskapet elektronisk på mail i forkant av selve årsmøtet kan kontakte styremedlem Atle Tingbø på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Kontrollkomiteens beretning og revisjonsberetningen vil også bli fremlagt og behandlet på årsmøtet.

 

Sak 10.1 – Investeringsbeslutning: Nye flomlys på Bøgh Hafsø og Dalane Energi banene
Dagens flomlys på Bøgh Hafsø og Dalane Energi banene er av dårlig kvalitet og varierer veldig i mengde og jevnhet. Det er foretatt målinger som har gitt følgende resultat:
- Bøgh Hafsø banen varierer fra ca. 50 til 200lux
- Dalane Energi banen varierer fra ca. 20 til 120lux
Med ny belysning i henhold til forslag fra styret så vil vi få mer lys, jevnere belysning og bedre farge gjengivelse på banene:
- Bøgh Hafsø banen 300lux (205-392lux)
- Dalane Energi banen 200lux (142-264lux)
Det må også gjøres oppgraderinger av strømtilførsler/infrastruktur for å dekke anbefalte lux nivå.

Forespørsel om tilbud fra elektriker firma er utsendt, og tilbud mottatt fra to tilbydere. Basert på mottatt tilbud foreslår styret følgende budsjett og finansieringsplan:

Bøgh Hafsø banen (300lux):

Budsjett for materiell og arbeid: Kr. 1.000.000,-

Finansieringsplan:
Gave fra Sparebankstiftelsen Kr. 250.000,-
Spillemidler Kr. 275.000,-
Momskompensasjon Kr. 165.000,-
Dugnad (25% av arbeidstimer) Kr. 30.000,-
Egenkapital Kr. 280.000,-
Kr. 1.000.000,-

 

 

Dalane Energi banen (200lux):

Budsjett for materiell og arbeid: Kr. 800.000,-

Finansieringsplan:
Gave fra Sparebank Vest Kr. 75.000,-
Spillemidler Kr. 220.000,-
Momskompensasjon Kr. 135.000,-
Dugnad (25% av arbeidstimer) Kr. 40.000,-
Egenkapital Kr. 330.000,-
Kr. 800.000,-

 

Styret ber årsmøtet godkjenne investering i nye flomlys på Bøgh Hafsø banen og Dalane Energi banen med et samlet budsjett på kr. 1.800.000, slik at arbeidet kan igangsettes og ferdigstilles i løpet av 2021.

Sak 10.2 – Utdeling av klubbens Sølvmerke og Gullmerke
Styrets tildeling av klubbens Sølvmerke og Gullmerke blir lest opp og redegjort for under selve møtet.

 

Sak 11 – Fastsette medlemskontingent for 2021
Styret ber årsmøte vedta følgende satser for medlemskontingent for 2021 (uendret fra 2020):
 Ball lek, 4 – 6 år 500,-
 Barn, 7 – 12 år 1.800,-
 Ungdom, 13 – 16 år 2.200,-
 Junior, 17 – 19 år 2.200,-
 Senior, Herrer A-lag 2.500,-
 Senior, Damer 2.200,-
 Senior, Herrer B-lag og C-lag 1.500,-
 HC-lag 500,-
 Styremedlem/Trener/Oppmann/Tillitsvalgt 200,-
 Familiemedlemskap 3.500,-
 Støttemedlem (ikke aktiv) 400,-

 

Sak 12 – Vedta klubbens budsjett for 2021, og langtidsbudsjett for perioden 2022 til 2026
Forslag til budsjett for 2021 og langtidsbudsjett for perioden 2022 til 2026 blir lagt frem og presentert på årsmøtet. Medlemmer som ønsker å motta forslagene elektronisk på mail i forkant av selve årsmøtet kan kontakte styremedlem Atle Tingbø på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

 

Sak 13 – Behandle klubbens organisasjonsplan
Lovnorm for Eiger Fotballklubb fastslår at årsmøtet årlig skal behandle klubbens organisasjonsplan. En oppdatert organisasjonsplan dokumenterer og sikrer kontinuitet i klubbarbeidet og gjør det enklere for medlemmene å forstå hvordan klubben fungerer, herunder hvem som har ansvar for hva.

En organisasjonsplan bør derfor som et minimum inneholde et komplett organisasjonskart og en beskrivelse av oppgaver og ansvar som er knyttet til de viktigste oppgavene og funksjonene i klubben.

Styret har valgt å legge organisasjonskart og beskrivelser for de ulike oppgaver og funksjoner i klubben ut på klubbens nettside for å gjøre dette lett tilgjengelig for klubbens medlemmer. Her ligger også navn og kontaktinfo til de som innehar de ulike verv i klubben.
Link: https://www.eigerfk.no/images/Organisasjonskart/Oranisasjonskart_Eiger_FK_2020_.pdf

Styret ber Årsmøtet vedta oppdatert organisasjonsplan med beskrivelser slik den nå foreligger på klubbens hjemmeside.

 

Sak 14 - Valg
Valgkomiteen har for 2020 bestått av Jørn Tore Omdal (leder), Ørjan Vold, Marit Østebrød og Aud Iren Tollefsen (vara).

Valgkomiteens innstilling for Styre og Kontrollkomite i 2021 er som følger:
 Styremedlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.

Styret
 Leder: Anders Midbrød, 1 år – ikke på valg
 Styremedlem: Roger Erlandsen, 2 år – velges av årsmøtet
 Styremedlem: Lillian Simons, 2 år – velges av årsmøtet
 Styremedlem: Therese Skaara Helgesen, 1 år – velges av årsmøtet
 Styremedlem: Kirsti Elin Løyning, 2 år – velges av årsmøtet
 Styremedlem: Atle Tingbø, 1 år – ikke på valg
 Styremedlem: Svein Andreassen, 1 år – ikke på valg
 1. Varamedlem: Harald Leidland, 1 år – velges av årsmøtet
 2. Varamedlem: Bengt Nevland, 1 år – velges av årsmøtet

Kontrollkomite
 Leder: Thorbjørn Brandsberg, 1 år – ikke på valg
 Medlem: Odd Rune Olsen, 2 år – velges av årsmøtet
 Varamedlem: Toralf Torgersen, 1 år – velges av årsmøtet

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
Styret ber årsmøtet gi fullmakt til styret å selv kunne utpeke representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.
- -
Valgkomite
Styrets innstilling for medlemmer til valgkomiteen for 2021:
 Leder: Ørjan Vold, 2 år – velges av årsmøtet
 Medlem: Aud Iren Tollefsen, 1 år – velges av årsmøtet
 Medlem: Marit Østebrød, 1 år – velges av årsmøtet
 Varemedlem: Jørn Tore Omdal, 1 år – velges av årsmøtet

 

Sak 15 – Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
Styret ber årsmøtet godkjenne at BDO AS gjenvelges som klubbens eksterne revisor for regnskapsåret 2021.

 

 

 

 • Opprettet .
 • Treff: 373

Oppstart for de minste

Torsdag 18. mars startet Ballek for 4 åringene (2017) modeller. 

Det er 22 stk. som møtte opp og det er god gang allerede. Dette er meget kjekt og det viser at det gror godt på øyne. 

William Meyer og Elisabeth Bertelsen Kjørmo har allerede god kontroll på denne flotte gjengen. 

Oppstart ballek 2017 modeller 2

 

Ønsker de masse lykke til og skal bli kjekt å se dem i Eiger-trøyer i tiden som kommer. 

 

 • Opprettet .
 • Treff: 279

Tre nye år med Bøgh Hafsø

Bøgh Hafsø og Eiger FK fornyet denne uken avtalen som er sydd sammen over samme lest som man har hatt i en rekke år nå. I praksis innebærer dette blant annet at Eiger beholder Toyota som sin foretrukne "firmabil-leverandør", Eigers hovedarena skal fortsatt bære navnet Bøgh Hafsø-banen, Bøgh Hafsø skal profileres i Eigerposten og på klubbens nettside i tillegg til at a-lagets overtrekksdresser skal bære Bøgh Hafsøs logo. I tillegg sparret Bøgh Hafsø og Eigers daglige ledere, Jørgen Larshus og Atle Skailand rundt en rekke nyskapende tiltak og kampanjer som klubbens medlemmer vil få nytte av etter hvert. 

Bøgh Hafsø Bilforretning ble stiftet i 1952 og nærmer seg således 70 års jubileum. For Eiger har Bøgh Hafsø vært en seriøs og god samarbeidspartner i en årrekke allerede og klubben er svært fornøyd med at den lokale bilforhandleren blir med videre. Bøgh Hafsø er alltid klar for å lage gode tilbud både på nybil, bruktbil og på ettermarkedet for Eiger FK sine medlemmer!

Bøgh Hafsø 3 års avtale 2021 2.web.JPG

 

 • Opprettet .
 • Treff: 224

Eiger FK

 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 • Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 • Daglig Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 • Sportslig leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss

Utviklet av Trønder Data - Alle rettigheter reservert 2019 © Eiger Fotball Klubb - Logg inn