Årsmøtet blir mandag 16.mars

Årsmøte for 2019 blir mandag 16. mars kl. 18:00 i kafeteriaen i Hålå.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende to uker før - altså innen 2. mars. Sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Årsmøtepapirer blir lagt ut her på nettsiden en uke før.

Styret

 • Opprettet .
 • Treff: 76

Dyrere å være Eiger i 2020

Neste helg avvikles kretstinget på Scandic Stavanger Airport. Blant forslagene til endringer finner vi blant annet forslag om nivåinndeling i barnefotballen. Videre er det kommet forslag til endring av seriestrukturen for 4.divisjon der man - om det vedtas - ønsker en ytterligere spissing av nivået og en omlegging fra dagens to 4 divisjonspuljer til en. Sesongen 2020 vil i så fall danne grunnlag for hvem som blir værende i 4 og hvem som må ta den tunge veien ned. Puljevinneren rykker opp, mens lag fra 2-7 plass blir værende og lag fra 8-14 plass rykker ned. Diskusjonene rundt dette går sin gang på de ulike sosiale medier. I kretsstyrets forslag står det noe om både fordeler og ulemper;

FORDELER: NFF Rogaland mener argumentene for en eventuell serieomlegging først og fremst dreier seg om sportslig nivå, interessante kamper og økt interesse fra publikum og sponsorer.
 
Sportslig nivå: Det vil bli en vesentlig spissing av 4. divisjon, noe som vil bidra til færre ujevne kamper, flere sportslig interessante kamper, som igjen gir opprykkslagene en bedre forberedelse til det sportslige nivået som venter hver uke i Norsk Tipping-ligaen. NFF Rogaland ser at det er et stort spenn i dagens 4. divisjon mellom de lagene som trener veldig mye med tanke på å rykke opp, og de lagene som er med for det sosiale.
 
Økt interesse: Omlegging til én 4. divisjonsavdeling, med den sportslige veksten det vil føre til, gir Rogaland også en avdeling der det er grunn til å tro blir spennende og attraktiv, spesielt rundt de to opprykksplassene. Dette tror NFF Rogaland vil skape potensial for mye publikum, samt større interesse fra sponsorer og media.
 
Sponsornavn: En eventuell ny 4. divisjon vil også være enklere å selge liganavnet på. Dette kan bringe inn penger til NFF Rogaland, som kretsen igjen vil bruke på aktivitet ute i klubbene. 
 
Bedre 5. divisjon: Omlegging til to 5. divisjonsavdelinger vil gjøre også denne divisjonen mer attraktiv for sponsorer og media. NFF Rogaland har registrert en enorm økning i direktesendte fotballkamper fra dagens 4. divisjon i ulike lokalaviser både i nord- og sørfylket, og forventer at denne interessen i framtiden vil gjelde lag både i 4.- og 5. divisjon dersom det foretas en omlegging.
 
Små endringer i 6.- og 7. divisjon: Med unntak av omleggingsåret 2020, vil ikke en ny seriestruktur få store konsekvenser for lagene i 6.- og 7. divisjon. Her vil det både være rom for rene kompislag, samt for de ambisiøse klubbene som ønsker å spille seg oppover i divisjonssystemet.

ULEMPER: Reisebelastning: Med to 4. divisjonsavdelinger som i dag, er lagene fordelt ut fra geografi. Med en 4.divisjonsavdeling vil det på det verste være tre timer reise hver vei i Rogaland. En halvering av lagene fra Nord-Rogaland vil også føre til betydelig flere bortekamper i sørfylket for lagene fra nord, noe som påvirker både spillernes mulighet for deltakelse samt klubbenes økonomi.
 
Klubbytte: NFF Rogaland ser med bekymring på de hyppige klubbskiftene for spesielt unge gutter som blir hentet eller forsøkt hentet ut av sine nærmiljøer, for å spille for andre breddeklubber. NFF Rogaland mener dette kan være en uheldig utvikling som kan skade flere klubbmiljø når de mister mange spillere. Det er en viss bekymring for at økt sportslig nivå, og økt attraktivitet, i en eventuell ny 4. divisjon kan øke antallet spilleroverganger med de konsekvenser det medfører. 
 
Unge spillere: Med færre lag fra nord-fylket i en ny 4. divisjon, vil unge spillere fra NordRogaland få sine muligheter for å spille 4. divisjon bli svekket. Videre kan konsekvensen bli den samme nedover i divisjonssystemet da desto lavere nivå spillerne spiller på, kan det skape lavere stolthet og motivasjon for å spille for klubbens A-lag, samtidig som spillerne kan møte mindre forståelse hos familie og arbeidsgiver for å prioritere fotball på dette nivået.
 
Klubbenes status: Selv om nivået i en eventuell ny 5. divisjon fremdeles vil være relativt høyt, særlig sammenliknet med sesongene forut for 2017, kan klubbene på dette nivået miste noe status både blant spillere, supportere og sponsorer. Å spille i dagens 4. divisjon kan, spesielt av utenforstående, oppfattes som mer attraktivt enn å spille i en eventuell ny 5. divisjon og da kan en omlegging få økonomiske konsekvenser, samt skape ulikheter.
 
 
Videre skal kretsstyrets forslag til kretskontingent og kampavgift, lagsavgift, spillerutviklingsavgift og dommerutdanningsavgift for 2020 behandles. I følge sakspapirene vil klubbene måtte betale mellom 10 og 20000 mer i slike avgifter i år enn i fjor. Vi har ikke tatt regnestykket for hele klubben, kun for lagene som sorterer under senioravdelingen i Eiger og kommer dermed frem til følgende:
 
  2019 2020
A-lag 3300 4300
B-lag 2800 3650
C-lag 2700 3550
Damelag 2500 3250
HC-lag 500 500
Jr.lag 1500 1800
     
Totalt 13300 17050
 
 I tillegg til dette har det kommet signaler om vesentlig forhøyet forsikringssatser i 2020.
 
Se dokumentene til kretstinget her
 • Opprettet .
 • Treff: 217

Rekene er på vei, Jet Set er klar!

I morgen går vinterens store happening av stabelen i Eigerhuset. For sjette året på rad er det klart for voksentreff. Lillian er klar med rekene, Jet Set har "hitsene" klar og vi forventer som vanlig fullt Eigerhus med fest- og danseglade folk. Billetter får du fortsatt tak i hos Skadberg-Hansen og hos Eigers daglige leder, Atle Skailand. Men som de foregående år blir det også mulig å få tak i billetter ved inngangen ved bruk av Vipps!

Ser deg i Eigerhuset i morgen!

Spørsmål om billetter eller annet? Kontakt Atle Skailand på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf 51465037 / 402 42 267

 

 • Opprettet .
 • Treff: 443

Parkèr ved skolen!

Som de fleste trolig har fått med seg er det rimelig kaotiske tilstander ved og rundt Eigerhuset på kveldstid. Av hensyn til sikkerhet vil derfor klubben komme med en sterk oppfordring om å parkere ved den midlertidige skolen på kveldstid. Videre er det heller ikke tillatt med parkering på  gang og sykkelstien.  Vi må be alle om å vise hensyn og parkere sine biler på en sikker og god måte, noe som er spesielt viktig ved mørke og våte kvelder.

Klubben vil nødig stenge av innkjøring til Eigerhuset og Norrøn-hallen siden det fortsatt tidvis kommer biler med varer eller tunge gjenstander.

 • Opprettet .
 • Treff: 228

Norrøn-hallen er offisielt åpnet

Norrøn-hallen ble offisielt åpnet under en fin seanse med over 300 fremmøtte i Eigers nye storstue søndag ettermiddag. Den offisielle snorklippingen var det 10-åringene Theodor Skadberg Log og Gabrielle Myklebust som foretok sammen med ordfører Odd Stangeland (bildet over). Før den tid måtte det selvsagt noen taler til og først ut var styreleder Tore Tollefsen som både fortalte litt om byggeprosessen, blant annet med utfordringer rundt fjellsikring som B&G håndterte på en svært god måte. Videre takket han dugnadsarbeidere, sponsorer og støttespillere samt for kommunens medvirkning. Tollefsen mente det var risikosport å trekke frem enkeltpersoner når det kom til hvem som skulle gis en ekstra oppmerksomhet. Tross alt er det en stor gjeng med dugnadsarbeidere som har gjort byggingen og innredningen av Norrøn-hallen mulig. Likevel ble det svært fortjente blomster til Eilif Leidland, prosjektleder Christian Lindø, tidligere prosjektleder Thor Jostein Dyrnes, Pete Seglem, Jan Noralf Myklebust som representerte MG Elektro, Knut Nodland, Anders Midbrød og Vidar Kvamsø. Styreleder Tollefsen oppfordret til slutt folk til å støtte Eiger via grasrotandelen og til å bruke Norsk Tipping fremfor utenlandske spillseslskaper som ikke er med som støttespiller for norske idrettsanlegg slik Norsk Tipping er.

Det ble en fin overgang til neste taler som var leder for kundeservice i nettopp Norsk Tipping, Trond Olav Asperud. Han var imponert over klubbens nye fotballhall og tok også et historisk tilbakeblikk på hva tippemidler hadde tilført både lag- og foreningsliv i kommunen og hva Eiger hadde blitt tilført. De første tippemidlene i Eigersund gikk til Idrettsparken sent på 40 tallet - kort tid etter at Norsk Tipping ble startet. Eiger har fått tippemidler for en rekke prosjekter opp gjennom årene og i følge Asperud er klubben blitt tilført totalt 14,5 millioner fra det første prosjektet og frem til nå!

Æresmedlem Pete Seglems navn finner man i protokollene fra sent 70-tall og frem til dags dato. Like lenge har Eiger i ulik grad bygget, forbedret og oppgradert området som går under navnet Hålå. Og Pete har vært med på ALT - som han også har vært med Norrøn-hallen der han igjen har hatt en svært viktig rolle. Pete representerte både seg selv og Idrettsrådet i leder Svein Erling Jensens fravær, da han tok ordet etter Asperud. I talen kom han inn på en rekke av byggeprosessene som har foregått siden starten med veien inn til Hålå i 1980. En viktig inntektskilde de første årene var dansetilstelninger i Hålå der klubben raskt fikk bygget en scene til dette formål. Gaven som Pete gav styreleder Tollefsen på vegne av Idrettsrådet, var et bilde av området der Norrøn-hallen i dag står, med den en gang så viktige scenen intakt.

Tor Inge Larsen fra Norrøn Bolig var neste mann ut og han takket Eiger for godt samarbeid så langt og han så for seg et årelangt samarbeid også videre. På vegne av firmaet sitt Norrøn Bolig sa han også at de så på seg selv også som samfunnsbyggere - ikke bare husbyggere! Han nevnte det ikke i talen, men før han tok ordet var det en tydelig stolt "navneeier" som sa; "tenk om vi hadde vært 14 år nå og hatt et slikt sted å boltre oss på"!

Ordfører Odd Stangeland var siste mann ut med en fin festtale. "Det er ikke tilfeldig at et av Norges mest komplette fotballanlegg ligger i Hålå", sa han. "Det handler om menneskene som bidrar, næringslivet som støtter og kommunen som tilrettelegger. Samarbeid kan gjøre drømmer til virkelighet. Det skal nesten ikke gå an at en kommune med 15.000 innbyggere har så mange idrettsanlegg som Eigersund, det skal nesten ikke gå an at en kommune med 15.000 innbyggere har to innendørs fotballbaner, fortsatte Stangeland. Men det går an fordi vi har de folkene, det næringslivet og den kommunen som vi har. Vi har den kraften som skal til. "

Etter at de to tiåringene Theodor og Gabrielle fikk klippet snora med ordførerens hjelp med en særdeles sløv saks (som gikk i søppelbøtta etter endt oppdrag) kunne til slutt de fremmøtte applaudere for at hallen var offisielt åpnet!

Underveis var det gratis pølser, brus og kake til alle og etter den formelle delen var det tid for showkamp mellom sammenknyttede a-lagsspillere på herre og damesiden mot klubbens 10 åringer på gutte og jentesiden. Handikapet de voksne måtte slite med var nok for stort og 10 åringene tok en knusende seier!

Mange benyttet også sjansen til å ta en titt i hele hallen og det nye treningsrommet som åpner i morgen - mandag 20.januar, ble godt besøk. Nærmere 30 tegnet seg for tilgang i dette rommet som også ble omtalt i styreleder Tollefsens tale. "Jeg håper treningsrommet i hallen blir flittig brukt sånn at Eiger får den sprekeste foreldregruppa i mils omkrets", sa han om dette.

Flere bilder på Eigers facebookside her

 • Opprettet .
 • Treff: 434

Eiger FK

 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 • Leder: Tore Tollefsen
 • Daglig Leder: Atle Skailand

 • Sportslig leder: Roald R.Skadberg

Følg oss

Utviklet av Trønder Data - Alle rettigheter reservert 2019 © Eiger Fotball Klubb - Logg inn