Sommer AFO påmeldingen åpen!

Vi gjentar suksessen med sommer AFO og satser på en like kjekk opplevelse denne sommeren som de foregående år. Tradisjonen tro blir årets sommer AFO i ukene 26 og 27. Skolene tar ferie fredag 22 juni og allerede mandag den 25 er vi klar. Vi holder det gående mellom 0700 og 1600 disse ukene, men…

               Seriekamp 4 divisjon, menn.

        VS 

           20.04.2018, kl. 19:30 - Vaulenbanen

 

               Seriekamp 4 divisjon, menn.

        VS 

           20.04.2018, kl. 19:30 - Vaulenbanen

 Eigers ekstraordinære årsmøte gav med enkelte justeringer tilslutning til styrets forslag til ny fotballhall ved siden av det nåværende Eigerhuset. De over 50 fremmøtte stemte fram forslaget som innebærer en kostnadsramme på 30 millioner inkludert prosjekteringskostnader med et stort flertall. Flere andre forslag ble lansert, men årsmøtevedtaket man landet på gjør at man i teorien kan igangsette arbeidet med en gang.

Styreleder Kjell Garpestad innledet seansen med litt praktisk informasjon før daglig leder Thor Jostein Dyrnes tok en historisk gjennomgang av hallplanene som har versert noen år nå. Det opprinnelig tiltenkte området for en fotballhall, på vestsiden av Risbakktjørnet ble vraket bl.a. etter signaler fra kommunen på at det var et problematisk område som kunne resultere i protester fra flere hold. Da så Eigers gode samarbeidspartner B&G signaliserte et "nå-behov" for steinmasser ble fokuset rettet mot en plassering på nordsiden av dagens hall. Som nærmeste nabo til Leidlandshagen - eid av en annen av Eigers gode samarbeidspartnere, Hellvik Hus, gjorde man et makebytte som tilførte dem et område de hadde bruk for, mens Eiger fikk et område som gjør en realisering av hall mulig. Styreleder Garpestad kunne også opplyse om at store aktører innen næringslivet i byen har signalisert stor støtte til prosjektet. 

Det ble stilt mange og gode spørsmål fra salen under kveldens seanse og mange av dem dreide seg om finansiering. Med det kostnadsbildet styret og daglig leder la frem vil det bli ca 500 000 i årlige merkostnader for Eiger som klubb. Styreleder Kjell Garpestad jr forsikret de fremmøtte at en ny fotballhall ikke ville gå på bekostning av den sportslige satsningen ellers i klubben. Han kunne også fortelle at planer om hall har versert i ulik grad ganske langt tilbake i tid og viste til et styrereferat fra så langt tilbake som i 2007.


Rolig gjeng før møtet startet, men det var stort engasjement når kveldens møte kom i gang!

Kontakt oss

Kontakter

Følg oss